Thủ tục đăng ký thi toeic

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THI TOEIC Thí sinh trực tiếp đến đăng ký và mang theo :– Bản gốc Chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu (HC) còn hạn sử dụng (CMND nguyên bản không rách/mờ thông tin, dấu giáp lai rõ ràng, không ép lại). – Ba (03) ảnh 3*4 chụp không quá 03 tháng…