Bí Kiếp Luyện Thi Nghe Toeic Part 2

Phần thi nghe TOEIC part 2 là phần thi trả lời các dạng câu hỏi thông tin, câu hỏi yes or no question, câu hỏi gián tiếp, câu hỏi đuôi, câu hỏi phủ định, câu hỏi khẳng định…cũng như cấu tạo của các câu trả lời cho sẵn … Biết được loại câu hỏi và…