Chào các bạn!

Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học giao tiếp đầu tiên cùng ECE nào! Trước khi vào bài học, đừng quên sổ và bút nhé!

Mời bạn trở lại email của mình để xem những bài học ECE đã gửi bạn. Chúc bạn có những bài học bổ ích!