English-Club

37 Cụm Từ Giao Tiếp Về Sức Khỏe

Under the weather ——> Cảm thấy hơi mệt, khó chịu trong cơ thể . As right as rain——>  khỏe mạnh. Splitting headache ——>  Nhức đầu kinh khủng . Run down ——>  mệt mỏi, uể oải. Back on my feet ——>  Trở lại như trước, khỏe trở lại, phục hồi trở lại. As fit as a fiddle ——>  Khỏe mạnh, đầy…