[dt_sc_box type=”info-box” title=”Tk Ngân Hàng” bgcolor=”#1aaf00″ textcolor=”#ffffff”]

Nội Dung Chuyển Khoản: [Tên-sđt – Thanh toan hoc phi TOEIC] (Viết không dấu)

  1. AGRIBANK

Chủ TK: Huỳnh Thị Thủy Tiên

Số TK: 6300 2056 47073

Tại: Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam ( AGRIBANK) Chi Nhánh 9 – tp.HCM

  1. Đông Á

Chủ TK: Huỳnh Thị Thủy Tiên

Số TK: 0105 068 590

Tại: Ngân hàng Đông Á – chi nhánh Tô Hiến Thành – Hồ Chí Minh

  1. VIETCOMBANK

Chủ TK: Huỳnh Thị Thủy Tiên

Số TK: 0381 00044 1525

Tại: Ngân hàng VIETCOMBANK – chi nhánh Thủ Đức- Tp Hồ Chí Minh

     4.    ACB

Chủ TK: Huỳnh Thị Thủy Tiên

Số TK: 183 757 869

Tại: Ngân hàng VIETCOMBANK – chi nhánh Thủ Đức- Tp Hồ Chí Minh

[/dt_sc_box]