CÔNG TY CỔ PHẦN ECE VIETNAM

Địa chỉ: Tòa nhà ITP, Khu công nghệ phần mềm ĐHQG – HCM, quận Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0903 366 192 – 0976 649 712

E-mail: tienganhece.vn@gmail.com

Website: www.ece.vn